Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Районен съд    Контакти  
 За контакти

Адрес:Оряхово, 3300, ул. Андрей Чапразов 27

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА ГРАЖДАНИ:
ЧЕТВЪРТЪК
от 10:00 до 12:00 часа
Забележка: В определеното време се приемат граждани само във връзка с административната дейност на съда!
НЕ СЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ДЕЛА!!!

1. Административно ръководство: тел./факс 09171/3042; GSM 0879884854
ИВЕТА КЪНЕВА – САНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ: тел. 09171/3065
Силвия Николова Кирилова – Административен секретар - тел./факс 09171/3042;GSM 0879884854
                                                      за документи по дела: - тел./факс 09171/3383                                
 
2. СЪДИИ:
 тел. 09171/4074
 тел. 09171/2242
 
3. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:тел. 09171/2242 
Жанета Георгиева Георгиева
 
4. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА: – тел.09171/2279
 
5. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
5.1 Финансова дейност и снабдяване, стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на съда: тел. 09171/3383
Мариела Драгостинова Генова – счетоводител
Мариел Ариелов Мишев - поддръжка сгради, МОЛ
 
5.2 Информационно обслужване, статистика и технологии:
Орлин Ангелов Иванов – системен администратор
 
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
6.1 Служба “Регистратура и връчване на призовки”: тел. 09171/3179
Мариетка Николаева Цветкова – съдебен деловодител –регистратура;
Петя Иванова Заркова – призовкар
 
6.2 Служба „Съдебни секретари”: тел. 09171/3413
Галя Цветанова Цветкова – съдебен секретар /ръководител служба/;
Ахинора Анатолиева Бориславова – съдебен секретар
Вержиния Иванова Иванова – съдебен секретар
 
6.3 Служба „Съдебно деловодство”: тел. 09171/3179
Веселка Димитрова Николова – съдебен деловодител /ръководител служба/
Емилия Пециева Илиева – съдебен деловодител
 
6.4 Служба „Бюро съдимост”: тел./факс 09171/3383
Ваня Минчева Петкова – съдебен деловодител
 
6.5 Служба „Съдебно изпълнение”: 09171/3179
Малинка Емилева Георгиева – съдебен деловодител


гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР