Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Районен съд    Контакти  
 За контакти

Адрес:Оряхово, 3300, ул. Андрей Чапразов 27

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА ГРАЖДАНИ:
ЧЕТВЪРТЪК
от 10:00 до 12:00 часа
Забележка: В определеното време се приемат граждани само във връзка с административната дейност на съда!
НЕ СЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ДЕЛА!!!

1. Административно ръководство: тел./факс 09171/3042; GSM 0879884854
ИВЕТА КЪНЕВА – САНКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ: тел. 09171/3065
Силвия Николова Кирилова – Административен секретар - тел./факс 09171/3042;GSM 0879884854
                                                      за документи по дела: - тел./факс 09171/3383                                
 
2. СЪДИИ:
 тел. 09171/4074
 тел. 09171/2242
 
3. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:тел. 09171/2242 
Жанета Георгиева Георгиева
 
4. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА: – тел.09171/2279
 
5. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
5.1 Финансова дейност и снабдяване, стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на съда: тел. 09171/3383
Мариела Драгостинова Генова – счетоводител
Мариел Ариелов Мишев - поддръжка сгради, МОЛ
 
5.2 Информационно обслужване, статистика и технологии:
Орлин Ангелов Иванов – системен администратор
 
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
6.1 Служба “Регистратура и връчване на призовки”: тел. 09171/3179
Мариетка Николаева Цветкова – съдебен деловодител –регистратура;
Петя Иванова Заркова – призовкар
 
6.2 Служба „Съдебни секретари”: тел. 09171/3413
Галя Цветанова Цветкова – съдебен секретар /ръководител служба/;
Ахинора Анатолиева Бориславова – съдебен секретар
Вержиния Иванова Иванова – съдебен секретар
 
6.3 Служба „Съдебно деловодство”: тел. 09171/3179
Веселка Димитрова Николова – съдебен деловодител /ръководител служба/
Емилия Пециева Илиева – съдебен деловодител
 
6.4 Служба „Бюро съдимост”: тел./факс 09171/3383
- съдебен деловодител
 
6.5 Служба „Съдебно изпълнение”: 09171/3179
Малинка Емилева Георгиева – съдебен деловодител


гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР