Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Обяви и съобщения    Прессъобщения  
 Прессъобщения

                                                                    П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 16.04.2019 год., в Районен съд гр.Оряхово се проведе поредната инициатива „Ден на отворените врати“. Тази година събитието мина под знака на 140-тата годишнина от подписването на Търновската конституция – акт, положил основите на съвременна България. Целта беше да се насочи вниманието на обществото към дейността на съда и да повиши доверието в независимостта на системата. Специални гости в „Деня на отворените врати“ бяха седмокласници и деветокласници от СУ „Христо Ботев“ гр.Оряхово, заедно с техните преподаватели, които бяха посрещнати  от г-жа Ивета Кънева-Санкова - Административен ръководител – председател на Районен съд – Оряхово. Тя запозна учениците с Конституцията на РБългария, с работата на магистратите, историята, функциите и дейността на съда.
 По време на беседата, учениците проявиха активност и задаваха въпроси свързани с ролята на съдиите, прокурорите и адвокатите, както и прилагането на законите в съдебния процес.
Денят на отворените врати продължи с опознавателна обиколка из Съдебната палата, по време на която желаещите имаха възможност да научат повече за структурата и организацията на работа на РС-Оряхово, да се запознаят с работата на съдебните служители, да разгледат съдебните зали.
    
                                                           
 
                                                           П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет. 

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г. 

 Регламент

   
                                                           П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 08.06.2018 год. за поредна година Районен съд гр.Оряхово проведе Ден на отворените врати по инициатива на Висшия съдебен съвет, с цел повишаване правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на съда. Всички граждани имаха свободен достъп до административните служби и съдебните зали, и възможност да се запознаят с историята и дейността на Районен съд – Оряхово.
На 15.06.2018 год. за втора поредна година в Районен съд - Оряхово се проведе симулативен съдебен процес. Участие взеха ученици от СУ “Христо Ботев“ гр.Оряхово, които представиха симулативен процес по наказателно дело от общ характер по обвинение за притежание, производство и разпространение на наркотици. Под ръководството на ДСИ Жанета Георгиева децата, облечени в тоги участваха активно като влязоха в ролите на съдия, прокурор, адвокат, подсъдим, вещи лица, свидетели, съдебни заседатели, съдебен секретар и служител на съдебна охрана. Учениците проявиха отговорност и желание, като успешно пресъздадоха всички етапи в съдебното производство, включително и постановяване на съдебен акт. Ученическият съд постанови осъдителна присъда на лице за държане и разпространение на наркотични вещества.
Председателят на Районен съд – Оряхово г-жа Ивета Кънева-Санкова и прокурор Емилиян Костов изказаха благодарност и похвали за отличното представяне на съдебния процес. В заключение на инициативата всеки от участниците получи книжка с Конституцията на Република България.

  

  

                                                  

                                                                    П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   
 
На 02.03.2018 год. от 11:00 ч. в зала №2 на Съдебната палата се проведе Общо събрание на Районен съд гр.Оряхово, на което Административния ръководител – г-жа Ивета Кънева-Санкова, представи годишния доклад за дейността на съда за 2017година. 
Гости на събранието бяха: г-жа Гергана Кюркчийска – и.д. Административен ръководител - районен прокурор при Районна прокуратура Оряхово, г-н Емилиян Костов – прокурор при Районна прокуратура Оряхово, г-жа Соня Савчева – пробационен инспектор и г-н Любен Цветков-мл.инспектор в пробационно звено Оряхово при РС „ИН“ – Враца, както и г-н Бисер Борисов – мл.инспектор-сътрудник по Охраната в „ОЗ“ Враца. 
Отчетени бяха постигнатите през годината много добри резултати в работата на съда. 
Гостите поздравиха съдиите и служителите за отличните резултати и изказаха благодарност за високото качество на работата, доброто взаимодействие и срочно изпълнение. 
Председателят на Районен съд гр.Оряхово – г-жа Ивета Кънева-Санкова изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за положения труд и старание, за проявения професионализъм и отговорност за постигане на посочените в доклада много добри резултати. Пожела здраве и сили на всички, както и желание и стремеж за постигане на по-добри резултати през настоящата година.  
                                                                П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 16.06.2017год. и на 23.06.2017г. от 10,00 часа в Съдебна палата гр.Оряхово се проведе работна среща на тема „ Правила и начин на връчване на съдебни книжа съгласно ГПК и НПК“.
На срещата присъстваха кметове и служители изпълняващи функции по връчване на съдебни книжа в района на съответното населено място на територията на Община Оряхово и Община Мизия, включени в съдебния район на Районен съд гр.Оряхово.
За улеснение на дейността свързана с връчването на призовки и съдебни книжа на присъстващите бяха изготвени и раздадени брошури с правилата и начина на връчване на призовки, съобщения, уведомления съгласно процесуалните закони.
 Правилата са публикувани на интернет страницата на Районен съд – Оряхово в раздел „Вътрешни правила“.

 гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР