Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Обяви и съобщения    Прессъобщения  
 Прессъобщения

                                                                    П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   
 
На 02.03.2018 год. от 11:00 ч. в зала №2 на Съдебната палата се проведе Общо събрание на Районен съд гр.Оряхово, на което Административния ръководител – г-жа Ивета Кънева-Санкова, представи годишния доклад за дейността на съда за 2017година. 
Гости на събранието бяха: г-жа Гергана Кюркчийска – и.д. Административен ръководител - районен прокурор при Районна прокуратура Оряхово, г-н Емилиян Костов – прокурор при Районна прокуратура Оряхово, г-жа Соня Савчева – пробационен инспектор и г-н Любен Цветков-мл.инспектор в пробационно звено Оряхово при РС „ИН“ – Враца, както и г-н Бисер Борисов – мл.инспектор-сътрудник по Охраната в „ОЗ“ Враца. 
Отчетени бяха постигнатите през годината много добри резултати в работата на съда. 
Гостите поздравиха съдиите и служителите за отличните резултати и изказаха благодарност за високото качество на работата, доброто взаимодействие и срочно изпълнение. 
Председателят на Районен съд гр.Оряхово – г-жа Ивета Кънева-Санкова изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за положения труд и старание, за проявения професионализъм и отговорност за постигане на посочените в доклада много добри резултати. Пожела здраве и сили на всички, както и желание и стремеж за постигане на по-добри резултати през настоящата година.  
                                                                П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 16.06.2017год. и на 23.06.2017г. от 10,00 часа в Съдебна палата гр.Оряхово се проведе работна среща на тема „ Правила и начин на връчване на съдебни книжа съгласно ГПК и НПК“.
На срещата присъстваха кметове и служители изпълняващи функции по връчване на съдебни книжа в района на съответното населено място на територията на Община Оряхово и Община Мизия, включени в съдебния район на Районен съд гр.Оряхово.
За улеснение на дейността свързана с връчването на призовки и съдебни книжа на присъстващите бяха изготвени и раздадени брошури с правилата и начина на връчване на призовки, съобщения, уведомления съгласно процесуалните закони.
 Правилата са публикувани на интернет страницата на Районен съд – Оряхово в раздел „Вътрешни правила“.

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 09.06.2017 год. за поредна година Районен  съд  Оряхово  беше домакин на традиционния  „Ден на отворените врати“! Инициативата за провеждане е част от кампанията на Висшия съдебен съвет  „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт„ с цел популяризиране дейността на съда и  повишаване правната култура на гражданите. Специални гости на  нашето мероприятие бяха ученици и преподаватели от  СУ“Христо Ботев“. Г-жа Жанета Георгиева запозна гостите със структурата на съдебната система, функциите на съда и отделните служби. Разказа им  как протича  един съдебен процес отделно по наказателни и граждански дела,  за  участниците в процеса, ролята на съдията, прокурора, адвоката  и процесуални представители на административните органи. Тя отдели специално внимание и на ролята на съдебните заседатели,  как се  избират и как се взема решението по делото. Г-жа Георгиева обърна внимание  на правилата за посещение и поведение по време на съдебно заседание в съдебна зала.

Под формата на ролева игра десетокласниците  на СУ „Христо Ботев“ участваха в симулативен съдебен процес“ в определен съдебен казус, описан от г-жа Жанета Георгиева. Беше пресъздадено  съдебно заседание по наказателно дело с предмет на престъпление  по чл.191, ал.3 във вр.ал.1 НК - Пълнолетно лице, което, без да е сключило брак, заживява на  съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст. Децата, облечени в тоги  влязоха в  ролите на съдия, прокурор, адвокат и всички страни по определения съдебен казус. В ролята на съдия без притеснение влезе Теодора Павлова, прокурор бе Денислава Димитрова, адвокат – Мила Боянова, която защитаваше правата на изправения пред съда обвиняем Кристофър Данчев. След изслушване на свидетелите Биляна Борисова, Цеко Цеков, Денислав Стефанов, Анжелика Йолова и Тереза Алексиева ученическият съд по вътрешно убеждение постанови своята присъда. Обяви подсъдимият за виновен и го осъди на пробация с определени пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и обществено порицание. 

След приключване на симулативния процес Председателят  на Районен съд – Оряхово г-жа Ивета Кънева изказа благодарност  на ръководителя на  учениците  - г-жа Татяна Станчева,  за дейното участие в програма  и   връчи на участниците Конституцията на Република България.

В рамките на   инициативата се проведе и информационна обиколка в сградата на съда, в която административният секретар Силвия Кирилова  запозна учениците със структурата на съдебната администрация, организацията на работа на службите в съда и функциите им, вътрешноорганизационната дейност на съда - деловодство, регистратура и  съдебни зали.  Накрая на срещата, учениците и техните  преподаватели – Татяна Станчева, Соня Цветанова, Шенай Амиш и Ивалина Маринова, споделиха удовлетворението си от проведената среща и  заявиха готовността си да посетят институцията отново.

Всички посетители имаха възможност да посетят всички канцеларии в съдебната палата , да  се срещнат с всички съдии и  служители  в съда, както да зададат своите въпроси!   

 

  

  

  

 

 

                                                  гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР