Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Обяви и съобщения    Прессъобщения  
 Прессъобщения

                                                                П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 08.06.2018 год. за поредна година Районен съд гр.Оряхово проведе Ден на отворените врати по инициатива на Висшия съдебен съвет, с цел повишаване правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на съда. Всички граждани имаха свободен достъп до административните служби и съдебните зали, и възможност да се запознаят с историята и дейността на Районен съд – Оряхово.
На 15.06.2018 год. за втора поредна година в Районен съд - Оряхово се проведе симулативен съдебен процес. Участие взеха ученици от СУ “Христо Ботев“ гр.Оряхово, които представиха симулативен процес по наказателно дело от общ характер по обвинение за притежание, производство и разпространение на наркотици. Под ръководството на ДСИ Жанета Георгиева децата, облечени в тоги участваха активно като влязоха в ролите на съдия, прокурор, адвокат, подсъдим, вещи лица, свидетели, съдебни заседатели, съдебен секретар и служител на съдебна охрана. Учениците проявиха отговорност и желание, като успешно пресъздадоха всички етапи в съдебното производство, включително и постановяване на съдебен акт. Ученическият съд постанови осъдителна присъда на лице за държане и разпространение на наркотични вещества.
Председателят на Районен съд – Оряхово г-жа Ивета Кънева-Санкова и прокурор Емилиян Костов изказаха благодарност и похвали за отличното представяне на съдебния процес. В заключение на инициативата всеки от участниците получи книжка с Конституцията на Република България.

  

  

                                                  

                                                                    П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   
 
На 02.03.2018 год. от 11:00 ч. в зала №2 на Съдебната палата се проведе Общо събрание на Районен съд гр.Оряхово, на което Административния ръководител – г-жа Ивета Кънева-Санкова, представи годишния доклад за дейността на съда за 2017година. 
Гости на събранието бяха: г-жа Гергана Кюркчийска – и.д. Административен ръководител - районен прокурор при Районна прокуратура Оряхово, г-н Емилиян Костов – прокурор при Районна прокуратура Оряхово, г-жа Соня Савчева – пробационен инспектор и г-н Любен Цветков-мл.инспектор в пробационно звено Оряхово при РС „ИН“ – Враца, както и г-н Бисер Борисов – мл.инспектор-сътрудник по Охраната в „ОЗ“ Враца. 
Отчетени бяха постигнатите през годината много добри резултати в работата на съда. 
Гостите поздравиха съдиите и служителите за отличните резултати и изказаха благодарност за високото качество на работата, доброто взаимодействие и срочно изпълнение. 
Председателят на Районен съд гр.Оряхово – г-жа Ивета Кънева-Санкова изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за положения труд и старание, за проявения професионализъм и отговорност за постигане на посочените в доклада много добри резултати. Пожела здраве и сили на всички, както и желание и стремеж за постигане на по-добри резултати през настоящата година.  
                                                                П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 16.06.2017год. и на 23.06.2017г. от 10,00 часа в Съдебна палата гр.Оряхово се проведе работна среща на тема „ Правила и начин на връчване на съдебни книжа съгласно ГПК и НПК“.
На срещата присъстваха кметове и служители изпълняващи функции по връчване на съдебни книжа в района на съответното населено място на територията на Община Оряхово и Община Мизия, включени в съдебния район на Районен съд гр.Оряхово.
За улеснение на дейността свързана с връчването на призовки и съдебни книжа на присъстващите бяха изготвени и раздадени брошури с правилата и начина на връчване на призовки, съобщения, уведомления съгласно процесуалните закони.
 Правилата са публикувани на интернет страницата на Районен съд – Оряхово в раздел „Вътрешни правила“.

 гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР