Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Съдебни актове  
 Решения на Районен съд гр. Оряхово

Разширено търсене на съдебен акт
Справки за съдебни решения
2018 година
 
м.януари гр. Дела нак. Дела
 
2018 година
 
м.декември гр. Дела нак. Дела
м.ноември гр. Дела нак. Дела
м.октомври гр. Дела нак. Дела
м.септември гр. Дела нак. Дела
м.август гр. Дела нак. Дела
м.юли гр. Дела нак. Дела
м.юни гр. Дела нак. Дела
м.май гр. Дела нак. Дела
м.април гр. Дела нак. Дела
м.март гр. Дела нак. Дела
м.февруари гр. Дела нак. Дела
м.януари гр. Дела нак. Дела
 
2017 година
 
м.декември гр. Дела нак. Дела
м.ноември гр. Дела нак. Дела
м.октомври гр. Дела нак. Дела
м.септември гр. Дела нак. Дела
м.август гр. Дела нак. Дела
м.юли гр. Дела нак. Дела
м.юни гр. Дела нак. Дела
м.май гр. Дела нак. Дела
м.април гр. Дела нак. Дела
м.март гр. Дела нак. Дела
м.февруари гр. Дела нак. Дела
м.януари гр. Дела нак. Дела
 
2016 година
 
м.декември гр. Дела нак. Дела
м.ноември гр. Дела нак. Дела
м.октомври гр. Дела нак. Дела
м.септември гр. Дела нак. Дела
м.август гр. Дела нак. Дела
м.юли гр. Дела нак. Дела
м.юни гр. Дела нак. Дела
м.май гр. Дела нак. Дела
м.април гр. Дела нак. Дела
м.март гр. Дела нак. Дела
м.февруари гр. Дела нак. Дела
м.януари гр. Дела нак. Дела
 
2015 година
 
м.декември гр. Дела нак. Дела
м.ноември гр. Дела нак. Дела
м.октомври гр. Дела нак. Дела
м.септември гр. Дела нак. Дела
м.август гр. Дела нак. Дела
м.юли гр. Дела нак. Дела
м.юни гр. Дела нак. Дела
м.май гр. Дела нак. Дела
м.април гр. Дела нак. Дела
м.март гр. Дела нак. Дела
м.февруари гр. Дела нак. Дела
м.януари гр. Дела нак. Дела
 
2014 година
 
м.декември гр. Дела нак. Дела
м.ноември гр. Дела нак. Дела
м.октомври гр. Дела нак. Дела
м.септември гр. Дела нак. Дела
м.август гр. Дела нак. Дела
м.юли гр. Дела нак. Дела
м.юни гр. Дела нак. Дела
м.май гр. Дела нак. Дела
м.април гр. Дела нак. Дела
м.март гр. Дела нак. Дела
м.февруари гр. Дела нак. Дела
м.януари гр. Дела нак. Дела
 
В сайта не се публикуват актове:     
 
· засягащи банкова и следствена тайна;
 
· разпореждания за издаване на заповеди по чл.410 и 417 ГПК /заповедно производство/;
 
· постановявани в рамките на охранително производство;
 · свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата.гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР