Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Районен съд    Организационни звена, служби  
 Организационни звена и служби


Организационни звена и служби
 
 
 
1.  АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
 
 
2.  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
 
2.1 Финансова дейност и снабдяване, стопанисване и управление на съдебното имущество
 
2.2 Информационно обслужване и технологии
 
3.  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
 
3.1 Служба Регистратураи връчване на призовки  
 
3.2 Служба Съдебни секретари
 
3.3 Служба Съдебно деловодство
  
3.4 Служба Бюро съдимост 
 
3.5 Съдебно Изпълнителна служба
 
 
 
 


гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР