Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Районен съд    Организационни звена, служби  
 Организационни звена и служби


Организационни звена и служби
 
 
 
1.  АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
 
 
2.  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
 
2.1 Финансова дейност и снабдяване, стопанисване и управление на съдебното имущество
 
2.2 Информационно обслужване и технологии
 
3.  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
 
3.1 Служба Регистратураи връчване на призовки  
 
3.2 Служба Съдебни секретари
 
3.3 Служба Съдебно деловодство
  
3.4 Служба Бюро съдимост 
 
3.5 Съдебно Изпълнителна служба
 
 
 
 


гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР