Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Вътрешни правила  
 Вътрешни правила

 
Вътрешни правила за работа на системата за случайно разпределение на делата в районен съд гр. Оряхово 
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес 
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на страницата на районен съд в интернет
Вътрешни правила за реда и начина на връчване на призовки,съобщения и уведомления по граждански и наказателни дела 
Вътрешни правила за избор на съдебните заседатели в районен съд-Оряхово, организацията на работата и правилата за поведението им, начина на определяне и изплащане на техните възнаграждения 
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в районен съд гр. Оряхово 
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

 

 
 


гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР