Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Образци на документи  
 

молба за достъп до обществена информация

заявление за отказ от наследство

молба за теглене на сума от влог на МАЛОЛЕТНО дете

молба за освобождаване от такси 

молба за връщане на документи

молба за на разпоредителни действия с имущество на НЕПЪЛНОЛЕТНО дете 

молба за на разпоредителни действия с имущество на МАЛОЛЕТНО дете 

молба за издаване на изпълнителен лист

молба за подаване на документи

молба за издадено удостоверение и заверен препис от решението за прекратен граждански брак

молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете 

молба за издаване на заверен препис 

молба за издаване на съдебно удостоверение

декларация за имуществено състояние

молба за разрешение за брак от непълнолетно лице

молба за издаване на свидетелство за съдимост

молба за освобождаване на гаранция

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК 

Възражение по чл. 414 ГПК

Възражение по чл. 414а ГПКгр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР