Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Доклади, отчети и декларации    Декларации  
 ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 вр. с пар.2

А.А.Б. Декларация за имущество и интереси
В.Д.Н. Декларация за имущество и интереси
В.И.И. Декларация за имущество и интереси
Г.Ц.Ц. Декларация за имущество и интереси
Е..П.И. Декларация за имущество и интереси
М.Г.Ц. Декларация за имущество и интереси
М.Д.Г. Декларация за имущество и интереси
М.Е.Г. Декларация за имущество и интереси
М.Н.Ц. Декларация за имущество и интереси
О.А.И. Декларация за имущество и интереси
П.И.З. Декларация за имущество и интереси
С.Н.К. Декларация за имущество и интересигр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР