Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 Справка за съдебни актове по години.

2010 година

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година

2017 година

2018 година

2019 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сайта не се публикуват актове:           
·Засягащи банкова и следствена тайна; 
·Разпореждания за издаване на заповеди по чл.410 и 417 ГПК /заповедно производство/;
·Постановявани в рамките на охранително производство; 
·Свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР